Ji-Ji Don

Ji-Ji Don

Spicy chicken, teriyaki chicken, soy garlic wings With bibimbab sauce

SGD 10.50
Steak Omelette Don

Steak Omelette Don

Steak, kimchi omelette & multi-grain rice

SGD 13.50
Spicy Chicken  Glass Noodle

Spicy Chicken Glass Noodle

With onsen tobikko

SGD 9.50
Spicy Chicken Ramen

Spicy Chicken Ramen

With kimchi broth

SGD 10.50
Soy Garlic Ramen

Soy Garlic Ramen

With chicken char siew & onsen tobikko

SGD 10.50
Bulgogi Teppan

Bulgogi Teppan

With soy garlic butter

SGD 7.90
Bulgogi & Spicy Chicken Teppan

Bulgogi & Spicy Chicken Teppan

With spicy gochujang butter

SGD 8.50

Ji-Ji Don

SGD 10.50

Steak Omelette Don

SGD 13.50

Spicy Chicken Glass Noodle

SGD 9.50

Spicy Chicken Ramen

SGD 10.50

Soy Garlic Ramen

SGD 10.50

Bulgogi Teppan

SGD 7.90

Bulgogi & Spicy Chicken Teppan

SGD 8.50